Az élet művészete

Az élet művészete

Az élet művészete

 

Ahhoz, hogy harmóniában éljünk, bölcsességre van szükségünk. A Ji King erre tanít. Most megosztunk Veletek néhány olyan alapelvet, amiket a mindennapi élet során használhattok.

1. Vagy Te vezetsz a táncban, vagy Téged vezetnek.

Mindig az időszerűség dönti el, hogy melyik az üdvös. Baj, ha valaki nem vállalja a vezetést, holott vezetnie kellene - vagy nem hagyja magát vezetni, önakaratával szétdúlja a táncot. Két őserő van: Jin és Jang. A Jang kezdeményez, irányít, vezet, akar, teremt, meghatároz, aktív, pozitív és centrifugálisan szétterjed. A Jang vezet a táncban. Harcban a Jangé az első szándék, a támadás, a lerohanás, az önakarat érvényesítése. A Jin befogad, elfogad, passzív, magába ölel, hagyja, hogy irányítsák a táncban. Odaadó, érlelő, türelmes, várakozó - létrehozza, amit a Jang akar. Harcban a Jiné a második szándék,mindig csak hátrál és válaszol:abból él, hogy ellenfele hibát vét, s a támadásban „túl akarja magát.” A Jin a védekezés zsenije.
Mi, a mai kor emberei lépten-nyomon összekutyuljuk a két erőt, s nyugtalanságunknak éppen ez az oka. Nyüzsgünk, amikor várni kellene, beszélünk, amikor hallgatni, várunk, amikor éppen tennünk kellene. Mivel hiányzik a bölcsességünk, össze-vissza lépkedünk a „sakktáblán.” Ráadásul azt a hibát is elkövetjük, hogy, hogy nem érezzük a két őserő egységét, hogy bármennyire is hangsúlyos az egyik, soha nincs a másiktól „külön” – a kettő ugyanannak az Egynek a két fele, s nem lehet az egyiket a másik nélkül élni.
A kung-fu mestere, Bruce Lee azt mondta: „ Ha biciklivel indulsz valahová, nem nyomhatod le mindkét pedált egyszerre, mert felborulsz. Ha haladni akarsz, miközben az egyik pedált nyomod, a másikat fel kell engedned. Nyomás és elengedés együtt: ez a haladás titka !”
Erő és lágyság a harmonikus emberben egyszerre működik, hol az egyik van kívül, hol a másik belül, hol fordítva, s titka, hogy a helyes dolgot mindig a megfelelő időben teszi.
Számunkra ez a legnehezebb: tudatunkban a világ darabokra van törve, s képtelenek vagyunk átélni az ellentétek csodálatos egységét.

2. Keresd mindig a harmóniát !

Törekedjünk minden helyzetben a harmónia fenntartására, s ha mégis elvész igyekezzünk azonnal visszaszerezni. Ennek a békés magatartásnak az az alapja, hogy az élet nem ellened, hanem érted van. Ami történik Veled, az sorsszerű. Ne tekintsd ellenségednek a világot, még akkor sem, ha a világ annak tekint Téged. Élj úgy, mint a jó tengerész: bármilyen háborgó és veszélyes is a tenger, emeletes hullámokon dobálja hajóját, dühöng és el akarja nyelni – mégsem tekinti ellenségének ! A tenger a jó hajós lételeme. Hitvese, szerelme, istene, akivel néha keservesen bírkózik, de soha sem úgy mint az ellenségével, hanem mint saját testével, lelkével, mindenével ! Nem tudna nélküle élni, mert az övé: egy vele ! Ezért sohasem átkozza a vihart – előre számít rá, tudja, hogy benne van a sorsában – s igyekszik helytállni a halálos veszedelemben is. A jó hajós a legnagyobb viharban is tudja, hogy a megoldás kulcsa az ő kezében van.

 

3. Óvakodj a túlzástól !

A két őserőnek a titka nem csupán az, hogy egymással birkóznak, hanem az, hogy önmagukban külön-külön is átváltoznak. A Jang szét akar terjedni, s ha belső feszültsége túllép egy határt összerándul és Jinné válik. Fordítva is igaz: A Jin össze akar húzódni, s ha belső ereje túllép egy határt, összerándul és Janggá válik. Az átváltozásnak az a törvénye, hogy a jelenségek egy bizonyos határon túl önmaguk ellentétébe csapnak át. A túl férfias férfi elkezd feminin tulajdonságokat mutatni, a túl nőies nő agresszív, uralkodó hisztériát tanúsítani. Nehéz elérni, hogy ne essünk át a ló másik oldalára, pedig az élet művészetének célja ez: középen maradni. Egy vágy, egy szerelem egy munka beteljesülésének képe a „ majdnem teli Hold.” Vagyis olyan állapot, amely megáll picivel a csúcs előtt ! Nem csap át ! Nem lép föl egészen a csúcsra – mert abban a pillanatban lezuhan ! A teli Hold máris sötétedik, s a déli Nap is. Az élet művésze sohasem a végletek, mindig a közép felé tájolódik. MINDEN KÖZÉPEN JÓ.

 

4. Őrizd a középpontodat !

Kína úgy nevezi magát: a Közép Birodalma. Ez a fontos szó egy egész nép titkát jelöli. Ez a hurrikán szíve, ahol csend van, nyugalom és némaság, miközben körülötte őrjöng s csapkod a szélvihar. Innen ered minden: az ürességből. Itt nincs Jin és Jang, itt nyugalom van.
 


címkék: